KİŞİSEL İLİŞKİLER - BİREY ve TOPLUMLA ETKİLİ İLETİŞİM SUNUSU

Kişisel İlişkiler - Birey ve Toplumla Etkili İletişim

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ - KİŞİSEL İLİŞKİLER - BİREY VE TOPLUM İLE ETKİLİ İLETİŞİM SUNUSU

İnsan Psikolojisi, Davranışların Oluşumu, Uyarıcı, İnsan Özellikleri, Toplumsal Gruplar, Etkili İletişim, Statü, Sunu, Slayt, İndir